Verhuur voorwaarden en tarieven

HUREN VAN ‘T KASTEEL DE SPEELSCHANS

Het huren van ’t Kasteel de Speelschans is mogelijk op:

 • Op woensdag, zaterdag en zondag van 8.00 tot 23.30 uur.
 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.30 tot 23.30 uur.
 • Het is mogelijk om tot maximaal 45 personen gebruik te maken van het gebouw.
 • Verzoeken tot huur kunnen maximaal één jaar van tevoren worden aangevraagd.

BESCHIKBAARHEID

De beschikbaarheid van de ruimte kunt u bekijken via de verhuurkalender

Zodra een datum gereserveerd is kleurt deze oranje. Deze dagen kunnen niet meer gehuurd worden, we verhuren aan maximaal één huurder per dag.

Zodra de betaling binnen is kleurt de datum in de kalender rood. De reservering is dan definitief.

Indien u een datum heeft gereserveerd en deze wilt annuleren kan dit kosteloos tot 1 maand voor de huurdatum door een mail te sturen naar verhuur@tkasteel.nl

TARIEVEN 2024-2025

De vastgestelde verhuurtarieven voor zijn, voor:

 • Eenmalige bijeenkomsten:
  – tot 30 personen: € 100,- plus een borg van € 100,-.
  – 30 tot 45 personen: € 125,-, plus een borg van € 100,-.
 • Structurele bijeenkomsten, van:
  – gemeenschappelijke ruimte
  – totale ruimte
  prijs in overleg te bepalen.

Het totaalbedrag (huur + borg) dient u minimaal één maand vooraf te voldoen, via rekening NL35INGB0002014759, t.n.v. Beheerstichting ’t Kasteel de Speelschans te Leiden, onder vermelding van de huurdatum.

Zolang het geld niet gestort is, behoudt de Stichting zich het recht om zonder opgaaf van reden de verhuur te annuleren.

De borg wordt binnen twee weken na de huurdatum teruggestort, bij netjes en schoon achter laten van de ruimte.

De borg wordt teruggestort op het rekeningnummer waarmee de betaling is gedaan.

AFSPRAKEN

SLEUTELOVERDRACHT EN RONDLEIDING

Eerste maal huren

In de week voor de huurdatum maakt u een afspraak met een bestuurslid van de beheerstichting, dan wel een andere bevoegde persoon namens de beheerstichting, voor een rondleiding en uitleg door het pand en een sleuteloverdracht via verhuur@tkasteel.nl.

Eerder gehuurd

Indien u het gebouw al eerder heeft gehuurd kunnen de sleutels op afspraak opgehaald worden op ons kantoor. Adres: Cronesteinkade 19, gebouw bij de sportvelden. U kunt hiervoor een afspraak maken via verhuur@tkasteel.nl

SLEUTELS EN ALARM

De sleutels moeten direct na afloop van de bijeenkomst geretourneerd worden (in de brievenbus van de secretaris.)

Het totale gebouw is beveiligd middels een alarminstallatie. Over het aan- en uitzetten van het alarm worden tijdens de sleuteloverdracht uitgelegd.

Aan het eind van de bijeenkomst dienen alle luiken aan de buitenkant afgesloten te worden met de daarvoor bestemde hangsloten.

VOORWAARDEN

 • Geluid: De zaal ligt midden in het park en is niet speciaal geïsoleerd.

Het volume dient dan ook zodanig te zijn dat het buiten (met name op de van Vollenhovekade) niet of nauwelijks hoorbaar is. Als er te veel geluid wordt geproduceerd houdt de stichting zich het recht voor om de bijeenkomst direct te beëindigen en het gebouw te (laten) ontruimen!

Buiten mag geen elektrisch versterkte muziek worden afgespeeld/gemaakt.

 • Schoonmaken: toiletgroep, keuken, ruimte en speelzolder moeten goed schoongemaakt worden.

Schoonmaakmiddel, een mop en een stofzuiger zijn hiervoor aanwezig in het invalidetoilet en het linker bovenkastje in de keuken.

Gebruikt serviesgoed in de vaatwasser plaatsen en deze aan zetten bij vertrek.

 • Afval: De huurder draagt zelf zorg voor het verwijderen van het afval, aangezien het gebouw niet beschikt over een eigen afvalcontainer.

Het afval dient mee naar huis te worden genomen en ook niet in de vuilnisbak in de speeltuin gedeponeerd te worden.

 • Versieren: U mag de zaal zo vrolijk versieren als u zelf wilt, mits u gebruik maakt van de daarvoor beschikbare ophangpunten, zonder gebruik te maken van plakband, schroeven, spijkers of andere blijvende hulpmiddelen.

Er mag geen confetti of serpentines worden gebruikt!

Na gebruik van het gebouw alle versiering weer verwijderen, inclusief de eventueel gebruikte balonnen.

 • Opruimen gebouw: als u meubilair van de stichting gebruikt dient u dit terug te zetten zoals u het hebt aangetroffen.

Binnen meubilair en speelgoed mag niet naar buiten.

In de schuur staan tuinstoelen die buiten gebruikt mogen worden, na afloop worden deze weer op de juiste plek terug gezet in de schuur.

Er zijn acht tafels beschikbaar en circa 24 krukjes/stoelen beschikbaar.

Het aanwezige gebruikte speelgoed dient opgeruimd te worden in de juiste daarvoor bestemde bakken.

 • Roken: het is verboden om in het gebouw en in de speeltuin te roken.
 • Algehele toestand: u dient het gebouw bij voorkeur achter te laten in een betere toestand, dan waarin u het heeft aangetroffen.
 • Het is niet toegestaan met de auto het park in te rijden. Ook niet voor het laden en lossen van spullen. U kunt parkeren op de van Vollenhovenkade en te voet uw spullen naar het gebouw te vervoeren.
 • Parkeren is ook niet toegestaan in het park/oprijlaan in verband met doorgang hulpdiensten.
 • In de wijk geldt er in de wijk betaald parkeren (Zone B1) van maandag t/m zaterdag: 09.00 – 19.30 uur. Op zondag is het vrij parkeren.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan zullen de door ons gemaakte kosten om een en ander te herstellen, in eerste instantie, op de borg in mindering worden gebracht.

Bij het niet melden van beschadiging of vermissing van inventaris wordt ten minste de gehele borg ingehouden. Indien de kosten van herstel hoger zijn dan de borg, dan worden die extra kosten in rekening gebracht. Indien de huurder niet binnen 30 dagen de extra kosten heeft betaald, zal de Stichting tot invordering overgaan van het verschuldigde bedrag, waarbij de wettelijke rente en de binnen- en buitengerechtelijke incassokosten zullen worden verhaald op de huurder zonder tussenkomst van een rechter.

De beheerstichting behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een verzoek tot verhuur te weigeren.

GEBRUIK VAN DE SPEELTUIN

U huurt alleen het gebouw, de speeltuin zelf wordt niet als zodanig verhuurd.

 • De speeltuin is altijd beschikbaar voor buurtkinderen.
 • De speeltuin is géén terras: het meenemen van alcoholhoudende dranken, glazen, kopjes en borden naar buiten is niet toegestaan. Plastic bekertjes mogen gebruikt worden voor koffie, thee en fris
 • Na gebruik de speeltuin opruimen: bekertjes, papiertjes in de afvalbak en tuinmeubilair weer opbergen in de schuur.
 • Kinderen die spelen in de speeltuin mogen tijdens huurtijden ook gebruik maken van het toilet, ook als er geen beheerder van de speeltuin aanwezig is.
 • In de gehele speeltuin is het verboden om te roken.