Contact

De Speeltuin is gevestigd in het Roomburgerpark – Van Vollenhovenkade 18 – Leiden.

Speeltuinvereniging Burgemeesterswijk, Professorenwijk, Rijndijkbuurt: speeltuin De Speelschans

Bankrekeningnummer: NL36 INGB 0004 7289 95
Kamer van Koophandel: 40448346
Voor vragen over de speeltuin en de vereniging:
info@despeelschans.nl

Voor vragen met betrekking tot de huur van het gebouwtje:
verhuur@tkasteel.nl (Of kijk op de verhuurpagina)